Thông báo gộp server vào ngày 10 tháng 6

2020-06-10 11:50:49

Tầm Long Giả thân mến:

Để ưu hóa hoàn cảnh trò chơi, mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn, chúng tôi sẽ đóng máy chủ để cập nhật vào ngày 10 tháng 6, chi tiết bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì15:00 - 18:00 ngày 10 tháng 6 (UTC+8)

Phạm vi bảo trìTất cả máy chủ

Nội dung bảo trìGộp server

Nhièu hơn thông tin vui lòng xem thông báo trên trang chủ, thời gian kết thúc bảo trì sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế, cảm ơn bạn thích và ủng hộ game ạ!

Nhóm vận hành của Lost Temple - Cổ Mộ Kỳ Duyên

 

Tên Server  Server mới sau khi gộp
SEA-S001 SEA-S001
SEA-S013
SEA-S041 SEA-S041
SEA-S069
SEA-S086
SEA-S107 SEA-S107
SEA-S128
SEA-S145
SEA-S161
SEA-S174 SEA-S174
SEA-S184
SEA-S192
SEA-S202
SEA-S212
SEA-S220
SEA-S226 SEA-S226
SEA-S232
SEA-S236
SEA-S240
SEA-S241
SEA-S245
SEA-S249
SEA-S253
SEA-S255 SEA-S255
SEA-S257
SEA-S259
SEA-S261
SEA-S263
SEA-S265
SEA-S267
SEA-S269
SEA-S271
SEA-S273
SEA-S275
SEA-S278
SEA-S279
SEA-S280
SEA-S281
SEA-S282
SEA-S283
SEA-S284
SEA-S286
SEA-S287
SEA-S288
SEA-S289
SEA-S290
SEA-S291
SEA-S292
SEA-S293 SEA-S293
SEA-S295
SEA-S296
SEA-S298
SEA-S299
SEA-S300
SEA-S301
SEA-S302
SEA-S303
SEA-S304
SEA-S305
SEA-S306
SEA-S307
SEA-S308
SEA-S309
SEA-S310
SEA-S311
SEA-S312
SEA-S313
SEA-S314
SEA-S315
SEA-S316
SEA-S317 SEA-S317
SEA-S318
SEA-S319
SEA-S320
SEA-S321
SEA-S322
SEA-S324
SEA-S325
SEA-S326
SEA-S327
SEA-S328
SEA-S329
SEA-S330
SEA-S331
SEA-S332
SEA-S333
SEA-S335
SEA-S337
SEA-S338
SEA-S339
SEA-S340
SEA-S341
SEA-S342
SEA-S343
SEA-S344
SEA-S345 SEA-S345
SEA-S346
SEA-S347
SEA-S348
SEA-S349
SEA-S350
SEA-S351
SEA-S352
SEA-S353
SEA-S354
SEA-S355
SEA-S356
SEA-S357
SEA-S358
SEA-S359
SEA-S360
SEA-S361 SEA-S361
SEA-S362
SEA-S363
SEA-S364
SEA-S365
SEA-S366
SEA-S367
SEA-S368
SEA-S369
SEA-S370
SEA-S371
SEA-S372
SEA-S373 SEA-S373
SEA-S374
SEA-S375
SEA-S376
SEA-S377
SEA-S378
SEA-S379
SEA-S380
SEA-S381
SEA-S382 SEA-S382
SEA-S383
SEA-S384
SEA-S385
SEA-S386
SEA-S387
SEA-S388
SEA-S389
SEA-S390
SEA-S391
SEA-S392
SEA-S393
SEA-S394
SEA-S395
SEA-S396 SEA-S396
SEA-S397
SEA-S398
SEA-S399
SEA-S400
SEA-S401
SEA-S402
SEA-S403
SEA-S404
SEA-S405
SEA-S406
SEA-S407
SEA-S408
SEA-S409 SEA-S409
SEA-S410
SEA-S411
SEA-S412
SEA-S413
SEA-S414
SEA-S415
SEA-S416
SEA-S417
SEA-S418
SEA-S419 SEA-S419
SEA-S420
SEA-S421
SEA-S422
SEA-S423
SEA-S424
SEA-S425
SEA-S426
SEA-S427 SEA-S427
SEA-S428
SEA-S429
SEA-S430
SEA-S431
SEA-S432
SEA-S433 SEA-S433
SEA-S434
SEA-S435
SEA-S436
SEA-S437 SEA-S437
SEA-S438
SEA-S439
SEA-S440 SEA-S440
SEA-S441
SEA-S442 SEA-S442
SEA-S443
SEA-S444 Không gộp
SEA-S445 Không gộp