Thông báo gộp server vào ngày 04 tháng 8

2020-08-04 11:49:10

Tầm Long Giả thân mến:

Để ưu hóa hoàn cảnh trò chơi, mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn, chúng tôi sẽ đóng máy chủ để cập nhật vào ngày 04 tháng 8, chi tiết bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì14:00 - 18:00 ngày 04 tháng 8 (UTC+8)

Phạm vi bảo trìTất cả máy chủ

Nội dung bảo trìGộp server

Nhièu hơn thông tin vui lòng xem thông báo trên trang chủ, thời gian kết thúc bảo trì sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế, cảm ơn bạn thích và ủng hộ game ạ!

Nhóm vận hành của Lost Temple - Cổ Mộ Kỳ Duyên

 

 

Tên Server  Server mới sau khi gộp
SEA-S001 SEA-S001
SEA-S041
SEA-S107 SEA-S107
SEA-S174
SEA-S226 SEA-S226
SEA-S255
SEA-S293
SEA-S317 SEA-S317
SEA-S345
SEA-S361
SEA-S373 SEA-S373
SEA-S382
SEA-S396
SEA-S409 SEA-S409
SEA-S419
SEA-S427 SEA-S427
SEA-S433
SEA-S437
SEA-S440 SEA-S440
SEA-S442
SEA-S444
SEA-S445 SEA-S445
SEA-S446
SEA-S447
SEA-S448
SEA-S449 Không gộp
Global-S1 Global-S1
Global-S10
Global-S11
Global-S12
Global-S13