Thông báo gộp server vào ngày 19 tháng 10

2020-10-13 18:23:08

Tầm Long Giả thân mến:

Để ưu hóa hoàn cảnh trò chơi, mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn, chúng tôi sẽ đóng máy chủ để cập nhật vào ngày 19 tháng 10, chi tiết bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì14:00 - 18:00 ngày 19 tháng 10 (UTC+8)

Phạm vi bảo trìTất cả máy chủ

Nội dung bảo trìGộp server

Thời gian kết thúc bảo trì sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế, cảm ơn bạn thích và ủng hộ game ạ!

Nhóm vận hành của Lost Temple - Cổ Mộ Kỳ Duyên
 

Tên Server Server mới sau khi gộp
SEA-S001 Không gộp
SEA-S107 Không gộp
SEA-S226 Không gộp
SEA-S317 Không gộp
SEA-S373 Không gộp
SEA-S409 SEA-S409
SEA-S427
SEA-S440 SEA-S440
SEA-S445
SEA-S449 SEA-S449
SEA-S450
SEA-S451