Thông báo gộp server vào ngày 4 tháng 2

2021-02-03 16:39:30

Tầm Long Giả thân mến:

Để ưu hóa hoàn cảnh trò chơi, mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn, chúng tôi sẽ đóng máy chủ để cập nhật vào ngày 4 tháng 2, chi tiết bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì14:00 - 18:00 ngày 4 tháng 2 (UTC+8)

Phạm vi bảo trìTất cả máy chủ

Nội dung bảo trìGộp server

Thời gian kết thúc bảo trì sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế, cảm ơn bạn thích và ủng hộ game ạ!

Nhóm vận hành của Lost Temple - Cổ Mộ Kỳ Duyên
 

Tên Server Server mới sau khi gộp
SEA-S001 SEA-S001
SEA-S107
SEA-S226 SEA-S226
SEA-S317
SEA-S373 SEA-S373
SEA-S409
SEA-S440 SEA-S440
SEA-S449
SEA-S452
SEA-S453