Năm mới Thông báo

2020-01-22 23:45:25

Tm Long Gi thân mến:

Năm mi vui v! Cm ơn bn ng h game, Lost Temple s m s kin phong phú để mng Tết Nguyên Đán. Chi tiết s kin như sau:

[Thi gian hot động] ngày 23/1 - ngày 29/1

[Ni dung hot động]

<1.Đạo c Năm mi hn gi ra mt>

<2.Thu thp ch nhn quà lin tay>

1/23-1/29  15:00、18:30、21:00

<3.Ưu đãi năm mi, không th b l>